بررسی بازی فکری رومیزی Brass Birmangham

بازی فکری رومیزی Brass Birmangham - نابغه هوشمند

Brass Birmingham از بازی های فکری رومیزی برتر دنیا از نوع اقتصادی، استراتژیک و در سبک اروپایی می باشد. داستان و موضوع این بازی به این صورت است که بریتانیا را در آستانه انقلاب صنعتی از سال 1770 تا 1870 روایت می کند. بازیکنان این بازی در نقش پیشگامان عرصه صنعت و نوآوری و کارخانه […]