بازی های فکری چه مزایایی دارند ؟

مزایای بازی فکری - نابغه هوشمند

از بازی‌ های فکری می‌توان تحت عنوان یکی از بهترین راهکارها جهت تمرین مغز و تقویت توانایی‌ های شناختی استفاده کرد. در این نوع از بازی‌ها، شما لازم است تا به مسئله‌ای فکر کنید و با استفاده از توانایی‌های شناختی خود به راه‌حل آن برسید. بازی های فکری می‌توانند شامل پازل، بازی‌های حافظه، بازی‌های تحلیلی […]